Log in

Projecten

Schrijven naar de Toekomst verbindt mensen door het hele land aan elkaar via brieven.

Schrijven naar de Toekomst is een professionele organisatie die mensen, organisaties en bedrijven verbindt, en zet daarbij aan tot begrip, nuance en bewustwording. Dit doen wij door brievenprojecten en andere activiteiten te organiseren met als doel bij te dragen aan positieve verandering in de samenleving.

Bos en Lommer

Op dit moment zijn we bezig met een brievenproject in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. Buurtbewoners die elkaar in het gewone leven niet zo snel spreken, leren elkaar kennen via brieven. Woon je in Bos en Lommer? Doe ook mee! Schrijf met een buur ... (lees verder)

schrijvers

Corona

Ons eerste landelijke brievenproject, twee jaar brieven schrijven tijdens twee jaar corona. Met zo’n achthonderd brieven van honderden schrijvers vingen we de stem van Nederland in een bijzonder tijdsdocument.

schrijvers

Kolenkit

Ons eerste brievenproject op wijkniveau, in de Amsterdamse Kolenkitbuurt. In 2021 koppelden we buurtbewoners uit de Amsterdamse Kolenkitbuurt aan elkaar via brieven. Het doel was om mensen uit de buurt met elkaar in contact te brengen zonder dat ze elkaar al hadden ontmoet, of wisten ... (lees verder)

schrijvers

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram