Log in

Kolenkit

Logo van het Schrijven in de Kolenkit - project

Ons eerste brievenproject op wijkniveau, in de Amsterdamse Kolenkitbuurt.

In 2021 koppelden we buurtbewoners uit de Amsterdamse Kolenkitbuurt aan elkaar via brieven. Het doel was om mensen uit de buurt met elkaar in contact te brengen zonder dat ze elkaar al hadden ontmoet, of wisten wie de ander was. Twaalf deelnemers schreven elkaar in de periode april t/m juli 2021. De brieven werden bezorgd door een betrokken buurtbewoner, die zich opwierp als postbode.

Het project was op kleine schaal opgezet, om te onderzoeken of de formule werkt. Dat bleek zo te zijn: deelnemers waren enthousiast en betrokken. Er is veel en openhartig geschreven, waarbij nieuwe verbindingen ontstonden en mensen elkaar onbevooroordeeld leerden kennen. Na maanden intensief schrijven ontmoetten de bewoners elkaar ook in het echt - een spannend moment.

Alle brieven zijn hieronder terug te lezen. Het hele project is ook vastgelegd in de allereerste Schrijven naar de Toekomst-publicatie, hier te bestellen.

Na het succes van het Kolenkitproject startten we in mei 2022 met ons volgende project op wijkniveau, in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram