Schrijven naar de Toekomst
Log in

Schrijven naar de Toekomst (SNDT) bevordert verbinding en begrip, reflectie en een inclusieve stem die we juist nú zo hard nodig hebben.

Mensen die elkaar in het gewone leven niet zouden tegenkomen worden gekoppeld en ontmoeten elkaar via brieven. Die brieven zorgen voor nuance, verbinding en een ander perspectief. 

Steeds meer Nederlanders voelen zich niet gehoord en eenzaam en daar doet dit project iets aan. Het verbindt mensen uit verschillende lagen van de samenleving. Iedereen mag meedoen: mensen van alle leeftijden en achtergronden.

Bovendien fantaseren we samen over de toekomst en vangen we de tijdgeest in een tijdscapsule.

Hoe werkt het?

Jij geeft je op. Wij zoeken voor jou een geschikte schrijfpartner uit. Dat doen we op basis van een aantal simpele vragen. We zoeken expres iemand uit die níet op jou lijkt, maar met wie je wel overeenkomsten hebt.

Jullie gaan brieven schrijven aan elkaar - op papier of via email. Als jullie alle twee drie brieven hebben geschreven stuur je (een kopie van) de brieven naar ons op per mail en redigeren wij ze.

Voor wie?

Voor iedereen die zich aangesproken voelt en brieven wil schrijven. We willen zo divers mogelijke schrijvers. Iemand wiens stem wellicht nog nooit is gehoord, maar die wel een verhaal heeft. Iemand met gedachten over wat er nu gebeurt en hoe het leven anders kan. Of iemand die nu gewoon van zich af wil schrijven. Maar ook mensen met een expertise. (Dwars)denkers uit de samenleving. Visionairen, schrijvers, kunstenaars, bekend en minder bekend, die ons via hun briefwisseling meenemen in hun denkwereld.   Wij koppelen de brievenschrijvers aan elkaar. En waar schrijven of taal een probleem is, denken we mee over hoe het anders kan: een ‘ghostwriter’, een ingesproken brief of een tolk

Fantaseren over 2027

Schrijvers krijgen de opdracht te schrijven over de toekomst in het jaar 2027, zeven jaar na de start van dit project. Want we zitten nu vol verhalen en ideeën, maar waar staan we in 2027? In welke mate en op welke wijze is -naast onze individuele cel vernieuwing waar zeven jaar voor staat- de wereld om ons heen vernieuwd?

Tijdcapsule

Volgend jaar, twee jaar na de eerste lockdown, op 16 maart 2022, gaan de 100 meest opvallende, mooiste, interessantste briefwisselingen in een tijdcapsule. Deze tijdcapsule is een cadeau voor Nederland, voor de kunst, de politiek en de wetenschap. Een capsule die op slot gaat en in 2027 weer wordt geopend. De tijdscapsule komt op de website te staan en die telt af naar 16 maart 2027. Dan vragen we de schrijvers nog een keer een brief te schrijven naar elkaar en komen de brieven uit deze coronaperiode tot uiting in een boek, theaterstuk of live-event.

Meedoen kan nog steeds

Inschrijven kan nog steeds. Iedereen mag meedoen: mensen van alle leeftijden en achtergronden. Honderden Nederlanders ontmoeten elkaar in brieven in het project Schrijven naar de Toekomst. Ze delen hun toekomstvisie, dromen, ergernissen en hun ervaringen in deze coronapandemie met elkaar.

Komen mijn brieven op de website of social media?

Als je meedoet met SNDT geef je ons toestemming om delen van je brieven te delen op de site en social media. Dat betekent niet dat je niks voor jezelf kan houden. Jij geeft zelf aan wat je wel en niet wil delen. Daarnaast kan je ook schrijven onder pseudoniem, dan staat je eigen naam er niet bij.

Er zijn flink wat correspondenties die op de website komen. Als jullie de brieven aan ons sturen aanleveren bekijken wij of we ze op de site willen plaatsen en worden ze geredigeerd en klaargemaakt voor publicatie. Over de hele procedure hoor je meer als je je aanmeldt of vragen stelt via contact@schrijvennaardetoekomst.nl.

Ontstaansgeschiedenis 

In maart 2020 overviel Corona ons en stond alles plots stil. We bleven thuis, mochten elkaar niet opzoeken en hielden afstand. Dat triggerde initiatiefnemer Marilien Mogendorff, theatermaker, docent, schrijver, antropoloog, socioloog en fan van brieven. 

“Het voelde als een nieuw tijdperk, een tussenwereld waar iets nieuws zou ontstaan. En waarom zouden we die niet samen maken, door na te denken over de toekomst en hoe we die wereld willen inrichten. Binnen een week na de lockdown besloot ik dat dit het moment was om vast te leggen wat dit alles met mensen deed. Hoe hun levens veranderden. Het was tijd om brieven te schrijven”. 

Dat kon massaal, want met een brief houd je afstand, maar kom je toch dichtbij. Bovendien zorgen brieven voor afleiding, verbinding en brengen ze nieuwe ideeën en gedachten op gang. De brieven vormen samen ook een tijdsbeeld, een databank waar denkers, wetenschappers, kunstenaars in de toekomst veel aan zullen hebben.

“Tijdens dit project verbaas ik me bij elke brief over de openheid en echtheid van de verhalen van mensen. Ik wil dit met de wereld delen en de waarde voor nu en later laten zien.” Om Marilien heen is een team ontstaan van mensen die haar idee omarmden. In het colofon op onze website lees je meer over wie wij zijn. 

In de eerste maanden (maart - juli 2020) was Carin Tiggeloven betrokken bij het opzetten van dit project. Mede door haar bevlogenheid is het begin van deze bijzondere brieven tocht zo serieus van start gegaan. 

adres:
Lauriergracht 116-S2
1016 RR, Amsterdam
 
IBAN NL 66 TRIO 032 006 9362
onv. stichting M
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram