Log in

Schrijven naar de Toekomst (SndT) zorgt voor verbinding, begrip, reflectie en een inclusieve stem die we juist nú zo hard nodig hebben.

Mensen die elkaar in het gewone leven niet zouden tegenkomen worden gekoppeld en ontmoeten elkaar via brieven. Die brieven zorgen voor nuance, verbinding en een ander perspectief. 

Schrijven naar de Toekomst begon in 2020 op landelijk niveau (zie Schrijven naar de Toekomst: Corona), en wordt op dit moment verder ontwikkeld op wijkniveau. In mei 2022 zijn we gestart met een brievenproject in de Amsterdamse buurt Bos en Lommer. Iedereen die daar woont kan zich opgeven! Het is ook mogelijk om je vast in te schrijven voor onze toekomstige projecten. We zijn bezig met meer wijkprojecten in Amsterdam en andere steden. Daarnaast werken we aan een nieuw landelijk project dat waarschijnlijk begin 2023 van start gaat.

Hoe werkt het?

Jij geeft je op. Wij zoeken voor jou een geschikte schrijfpartner uit (bij buurtprojecten is dit een buurtgenoot). Dat doen we op basis van een aantal simpele vragen. We zoeken expres iemand uit die níet op jou lijkt, maar met wie je wel overeenkomsten hebt.

Jullie gaan brieven schrijven aan elkaar – op papier of via email. Als jullie allebei drie brieven hebben geschreven stuur je (een kopie van) de brieven naar ons op per mail en redigeren wij ze.

Voor wie?

Voor iedereen die zich aangesproken voelt en brieven wil schrijven. We willen graag een zo divers mogelijke verzameling schrijvers: mensen van alle leeftijden en achtergronden. Iedereen heeft een verhaal dat de moeite waard is om te delen, achtergrond of schrijfervaring zijn daarbij niet belangrijk. Waar schrijven of taal een probleem is, denken we mee over hoe het anders kan: een ‘ghostwriter’, een ingesproken brief of een tolk/vertaler, bijvoorbeeld.

Bij buurtprojecten is het een voorwaarde dat je woont in de buurt waar het project zich afspeelt. Ook als er nu geen projecten lopen bij jou in de buurt, kun je je vast opgeven voor de toekomst. 

Komen mijn brieven op de website of social media?

Als je meedoet met SndT geef je ons toestemming om (een deel van) je brieven te delen op de site en sociale media. Dat betekent niet dat je niks voor jezelf kunt houden. Je kunt zelf aangeven wat je wel en niet wil delen. Daarnaast kan je ook schrijven onder een pseudoniem, dan staat je eigen naam er niet bij. Jouw privacy en wensen daarin nemen we heel serieus. Als je daar vragen over hebt kun je contact met ons opnemen.Als je de brieven aan ons opstuurt, bekijken wij of we ze op de site willen plaatsen. Ze worden dan geredigeerd en klaargemaakt voor publicatie. Over de hele procedure hoor je meer als je je aanmeldt. Je kunt ook vragen stellen via contact@schrijvennaardetoekomst.nl.

Ontstaansgeschiedenis 

In maart 2020 overviel Corona ons en stond alles plots stil. We bleven thuis, mochten elkaar niet opzoeken en hielden afstand. Dat triggerde initiatiefnemer Marilien Mogendorff, theatermaker, docent, schrijver, antropoloog, socioloog en fan van brieven. 

‘Het voelde als een nieuw tijdperk, een tussenwereld waar iets nieuws zou ontstaan. En waarom zouden we die niet samen maken, door na te denken over de toekomst en hoe we die wereld willen inrichten. Binnen een week na de lockdown besloot ik dat dit het moment was om vast te leggen wat dit alles met mensen deed. Hoe hun levens veranderden. Het was tijd om brieven te schrijven.’ 

Zo ontstond het eerste project van Schrijven naar de Toekomst: twee jaar brieven schrijven tijdens Corona. Schrijvers door heel Nederland kregen de opdracht te schrijven over de toekomst in het jaar 2027, zeven jaar na de start van dit project. Een symbolisch aantal jaar, want zo lang doen de cellen in ons lichaam erover zich te vernieuwen. Na zeven jaar zijn we letterlijk een nieuw mens. En de wereld – in welke mate is die vernieuwd?

Het project werd een groot succes: in amper twee jaar tijd ontvingen we bijna achthonderd brieven van meer dan vijfhonderd verschillende schrijvers. Er was ook volop media-aandacht, waaronder een interview in Koffietijd (januari 2021) – hier terug te zien!

Op 16 april 2022 sloten we dit eerste project af met een groots Brievenfestival bij DeLaMar West in Amsterdam. Alle brieven gingen in een tijdcapsule, en worden nu ondergebracht bij het Meertens Instituut in Amsterdam. Pas in 2027 wordt de capsule weer geopend. Lees hier meer over het project ‘Schrijven naar de Toekomst: Corona’.

Over ons
Om initiatiefnemer Marilien Mogendorff heen is een team ontstaan van mensen die haar idee omarmden. Hier lees je meer over wie wij zijn. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram