Wie is dan die God?

“Waarom geloof ik daarin en wie is dan die God? Weet je voor mij geeft elke theologie, elke religie een poging weer om te beschrijven wat niet of in ieder geval maar ten dele beschre- ven kan worden. Dus elke zekerheid van menselijke ‘beschrijvingen’ van God neem ik met een korreltje zout. Ik kijk liever naar wat het geloof in die God doet met mensen. Hoe je God ziet bepaalt ook hoe je in de wereld staat. Zie je Hem als almachtig dan word je zelf ook zo naar je medemens. Zie je Haar als alwetend dan word je arrogant, omdat je stiekem wel weet maar verdringt, dat je het toch nooit helemaal zult snappen, je kennis beperkt blijft. Zie je Hem of Haar of ... (voor mij blijft God wel een adres met wie ik persoonlijk contact houd) als liefdevol, dan wil je die liefde met iedereen delen. En dan denk ik aan wat jullie in Buurt- buik doen, maar ook hoe jullie op de kleine schaal van jullie eigen gezinnetje midden in Am- sterdam in vrede de coronatijd proberen door te komen, of hoe religies elkaar kunnen ver- rijken in plaats van bevechten, of hoe mensen voor elkaar en voor de planeet van betekenis willen zijn. Het kan anders en daar ga ik voor. Een druppel op de gloeiende plaat? Ja, maar die ene druppel kan wel net het verschil maken. En stiekem droom ik dat nu de tijd rijp is dat die druppel wereldwijd gedeeld wordt, viraal gaat en verlichting gaat geven, dat gesloten systemen open gaan en dat het experiment aarde met een liefde die alle verstand te boven gaat zal worden gevuld.”

Man, 68, predikant, Gasselte

Geef een reactie

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.