Log in

Activiteiten

Schrijven naar de Toekomst verbindt mensen, organisaties en bedrijven, en zet daarbij aan tot begrip, nuance en bewustwording.

Dit doen we door brievenprojecten en andere activiteiten te organiseren met als doel bij te dragen aan positieve verandering in de samenleving. We organiseren onder andere workshops, trainingen, brievenprojecten op maat, evenementen, voorstellingen, ontmoetingen en publicaties. Hieronder vind je een overzicht van onze activiteiten.

praters

Brievenfestival

We sloten het eerste brievenproject van Schrijven naar de Toekomst, twee jaar brieven schrijven tijdens Corona, af met een groots Brievenfestival bij DeLaMar West in Amsterdam. Alles stond die dag in het teken van brieven en de kracht van het delen van persoonlijke verhalen. In een ongekende periode van lockdowns en afstand houden, brachten de brieven mensen dichter bij elkaar.

Lees hier alles over het Brievenfestival.

het boekje met brieven uit het Kolenkit -project

Publicatie Kolenkit

‘Schrijven naar de Toekomst: Kolenkit’ is het eerste brievenproject dat we organiseerden op wijkniveau, in de Kolenkitbuurt in Amsterdam-West. Twaalf buurtbewoners schreven elkaar tussen april en juni 2021 brieven. Het leverde openhartige correspondenties op waarin mensen elkaar onbevooroordeeld leerden kennen. Het project is vastgelegd in de allereerste Schrijven naar de Toekomst-publicatie, nu hier te bestellen!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram